Doreen en Adrian: Mensen ervaren Emmaus als hun tweede thuis

24 juli 2023

Adrian en Doreen Pais zijn het beheerdersechtpaar van Emmaus. Hoe komen een man uit Zambia en een vrouw uit Oisterwijk ertoe om samen de schouders te zetten onder een bezinningscentrum? ‘Je bent hier op een plek van heiligheid,’ zegt Adrian. ‘Er is een aanraking van God en dat is het uitgangspunt. Zo komt er verbinding tussen mensen.’

Adrian en Doreen overwogen beheerders te worden tijdens de corona-lockdown. Adrian vertelt: ‘Er waren natuurlijk geen groepen, het huis was donker. Het was een moeilijke periode. De toekomst van Emmaus was onzeker.’ Doreen vult aan: ‘Het was een leeg huis. Heel raar, want het huis was altijd vol.’ ‘Het was een tijd van reflectie,’ zegt Adrian. ‘We moesten God vertrouwen voor de toekomst.’ Doreen zegt: ‘Je hebt de stenen van het gebouw, maar ook de levende stenen, de mensen in het huis.’ ‘En daar gaat het om,’ vindt Adrian. ‘De sociale leer van de kerk is heel belangrijk, de waardigheid van de mens. En ik bedoel dan van íeder mens, ongeacht of ze katholiek of christelijk zijn. Ze hebben ongelimiteerde heiligheid.

Je hebt de stenen van het gebouw, maar ook de levende stenen, de mensen in het huis.

Een ander belangrijk aspect is het gemeenschappelijke welzijn. We zijn aan het werk om de gemeenschap als geheel op te bouwen. Dat is het fundament van het huis. Op die waarden zouden onze daden gebaseerd moeten zijn. De vraag is hoe je dat kunt uitdragen, van woorden naar actie.’ Doreen vult aan: ‘De missie van dit huis is dat christelijk Nederland een plek heeft waar ze God en elkaar kunnen ontmoeten om elkaar op te bouwen. We focussen op grote groepen. We hebben 365 bedden. Weinig centra kunnen ons dat nazeggen.

De missie van dit huis is dat christelijk Nederland een plek heeft waar ze God en elkaar kunnen ontmoeten om elkaar op te bouwen

We willen een huis van gebed zijn. Dat zijn we al een beetje, maar we willen nog meer een biddende gemeenschap bouwen. En we willen dé plek zijn voor groepen. In het weekend zijn we vaak al vol, maar we willen dat doordeweeks nog meer. Emmaus is een plek voor het opnieuw ontwaken van de kerk, niet alleen voor katholieken maar oecumenisch, zodat er eenheid is, ondanks de verschillen.’ 

Andere berichten