Toelichting Logo Emmaus

In 2023 werd het logo van Emmaus vernieuwd. De vormen en kleuren vertellen iets over de identiteit van het huis.

De drie bogen:

  • Geven de drie herkenbare bogen uit de kapel weer. De kapel is het het hart van het huis. Daar is Christus zelf werkelijk aanwezig.
  • Geven het verhaal van de Emmausgangers weer: de grootste boog is Christus zelf, de twee kleine bogen zijn de twee leerlingen onderweg naar Emmaus. Deze leerlingen symboliseren onszelf. We herkennen Christus met de ogen van het geloof. Hij gaat met ons.
  • Geven de calvarieberg weer. Daar waar het grote offer heeft plaatsgevonden om de wereld te redden.

Het kruis

In de grote boog staat het kruis centraal. We zijn een christelijk huis. Christus geeft zichzelf voor de mensen. God heeft u en jou zo lief dat Hij zijn leven heeft gegeven. Hij is een God van Liefde.

De kleuren goud en blauw

  • Goud staat symbool voor Gods aanwezigheid en Zijn barmhartigheid.
  • Blauw is de kleur van Maria. Zij ontving als eerste de Heilige Geest en gaf haar ja-woord aan God. Maria slaat haar beschermende mantel om haar kinderen heen. Zo verwijst zij ons door naar Christus.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij versturen 4x per jaar een nieuwsbrief naar de vrienden en vrijwilligers van Emmaus.

Volg ons op Social Media!