Emmaus publiceert artikel over vluchtelingenopvang

5 december 2023
Publicatie Emmaus in FMR in Oekraïne editie

Emmaus publiceerde een artikel over vluchtelingenopvang in het gerenommeerde tijdschrift Forced Migration Review. Het internationale tijdschrift plaatste in haar special over Oekraïne een artikel over de vluchtelingenopvang bij Emmaus. Dit artikel werd geschreven door Adrian en Doreen Pais, beheerdersechtpaar van Emmaus, in samenwerking met Gemeente Vught en Welzijn Vught. Het beschrijf hoe opvang succesvol en snel gerealiseerd kon worden door vijf factoren: Samenwerking, Creativiteit, Zorg, Gemeenschap en Toewijding.

In februari 2022 brak de oorlog in Oekraïne uit. Daardoor sloegen duizenden mensen op de vlucht. Veel Nederlandse gemeentes moesten in kort tijdsbestek de opvang van Oekraïners organiseren. De beheerders van Emmaus voelden zich geroepen om barmhartigheid te tonen aan deze ontheemden. Door deze crisissituatie hebben Bezinningscentrum Emmaus, vrijwilligersorganisatie Welzijn Vught en de Gemeente Vught de handen ineengeslagen. Samen realiseerden zij in korte tijd plek voor 80 Oekraïense vluchtelingen in het bezinningscentrum. Al in maart woonden de eerste vluchtelingen in één van de vleugels van Emmaus.

Hoe kon deze opvang zo snel georganiseerd worden? Het artikel dat gepubliceerd is, beschrijft welke factoren van belang waren voor een snelle en succesvolle opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Het succes van het initiatief en de beslissingen werd gekenmerkt door ‘vijf C’s’: ‘Collaboration’, ‘Creativity’, ‘Care’, ‘Community’ en ‘Commitment’. Hierdoor konden de drie organisaties vanuit verschillende belangen en waarden, gezamenlijk optrekken. We zullen de ‘vijf C’s’ kort toelichten.

In de samenwerking (‘Collaboration’) is het van belang om elkaars capaciteiten en belangen te begrijpen. Zo groeit er vertrouwen en kan men tot een gezamenlijk doel komen. Creativiteit (‘Creativity’) is nodig om buiten de gebaande paden te denken bij het komen tot oplossingen. In deze situatie kwamen de partijen zelfs op het idee om een tijdelijke locatie voor vluchtelingenopvang te bouwen op het terrein van Emmaus. De opvang van vluchtelingen vereist ook zorg (‘Care’). Vluchtelingen hebben veel praktische hulp nodig. Tegelijkertijd moet er oog zijn voor psychische, emotionele en spirituele zorg. Aandacht voor de gemeenschap (‘Community’) helpt de vluchtelingen om zich verbonden te voelen. Het is belangrijk om vluchtelingen in contact te brengen met vrijwilligers en de lokale gemeenschap. Het moge duidelijk zijn dat grootschalige opvang van vluchtelingen in een crisissituatie, veel tijd, energie en flexibiliteit vraagt. Het is daarom van belang dat alle betrokken partijen zich blijven committeren (‘Commitment’).

De schrijvers van het artikel hopen dat zij organisaties inspireren om hun krachten te bundelen in de opvang van vluchtelingen. Klik op deze link om het gepubliceerde artikel gratis te lezen (Engelstalig).

 

Andere berichten

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij versturen 4x per jaar een nieuwsbrief naar de vrienden en vrijwilligers van Emmaus.

Volg ons op Social Media!