1989: Christelijk conferentieoord

25 september 2023

Na het vertrek van de HospitaalBroeders besluiten weldoeners Piet en Trude Derksen het gebouw als christelijke conferentieoord te laten fungeren. Hun verlangen is om mensen dichter naar God en het geloof te brengen. Zij noemen het huis: ‘Conferentieoord Emmaus’, naar het verhaal van de Emmaüsgangers in het Lucas-evangelie, twee discipelen die een ontmoeting hebben met Jezus. Beheerdersechtpaar Jaap en Gré Hey krijgt de dagelijkse leiding over Emmaus. De Rafaëlvleugel wordt gerealiseerd, met 34 vierpersoonskamers en de ‘Heilige Hartzaal’.

 De Emmaüsgangers in de Bijbel

Het verhaal van de Emmaüsgangers staat in het Lucas-evangelie hoofdstuk 24, vers 13-36. Twee van Jezus’ discipelen zijn op de derde dag na Jezus’ dood op weg van Jeruzalem naar het dorp Emmaüs. Onderweg voegt de verrezen Heer zich bij hen. De leerlingen herkennen Hem pas als Hij in Emmaüs met hen aan tafel zit en het brood breekt.

Andere berichten

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij versturen 4x per jaar een nieuwsbrief naar de vrienden en vrijwilligers van Emmaus.

Volg ons op Social Media!