Rector Bart Theunissen: ‘Samen werkend en biddend met anderen van Emmaus iets moois maken.’

6 juni 2024

God brengt mensen samen bij Emmaus. Zo riep de Heer ook priester Bart Theunissen om te dienen in dit huis. Samen werkend en biddend met anderen wil hij van Emmaus iets moois maken.

Priester Bart Theunissen was blij toen hij door het bisdom werd benoemd als rector bij Emmaus. Opgegroeid in Limburg, ging hij al op zijn 19e naar het seminarie in Kerkrade. In 2019 vertrok hij vanuit de parochie in Bergeijk om te gaan dienen als kapelaan in de parochie Vught en als rector bij Emmaus. Als rector is Bart verantwoordelijk voor de mensen die er wonen, werken en komen. Hij zorgt ervoor dat er aanbiddingsdiensten en eucharistievieringen zijn en dat mensen de gelegenheid hebben om te biechten. Het huis biedt veel mogelijkheden voor het delen van het goede nieuws. Rector Bart heeft meer ideeën dan dat hij tijd heeft!

Het huis biedt veel mogelijkheden voor het delen van het goede nieuws.

Het is een unieke plek om als rector bij Emmaus te werken. Rector Bart beschrijft Emmaus als “een gemeenschap van diepgelovige mensen die samenwerken om van Emmaus iets moois te maken. Mensen komen hier om verschillende redenen en ieder werkt op zijn eigen manier. Samen komen we tot nieuwe ideeën en oplossingen. Het team is hecht met elkaar verbonden.”

Het is ook niet zomaar een team. Rector Bart is ervan overtuigd dat het de Heer is die mensen samenbrengt. “God is in de harten van mensen aan het werk en roept hen. Mensen voelen de aantrekkingskracht. Ze vinden het fijn bij Emmaus en komen graag terug.” Zo begonnen ze op zondagochtend na de mis met gezamenlijk koffiedrinken. “Inmiddels is er een familie ontstaan van mensen die elkaar ook doordeweeks opzoeken. Dat is mooi om te zien en een steentje aan bij te dragen.”

Emmaus is ook een biddende gemeenschap. Elke dag komen mensen naar de vieringen. Samen wordt er in het huis gebeden voor de activiteiten en de groepen. Rector Bart vertelt: “De gebeden dragen vrucht, dat merk je. Als je gaat bidden, ga je ook de Heer meer ervaren. Deze ervaringen delen we met elkaar. Als we stoppen met bidden, worden we gewoon een hotel.”

Ik hoop dat mensen heel veel liefde van de Heer mogen ervaren en ontdekken.

Het belangrijkste is dat Jezus centraal staat in het huis. Christus is de bron. Rector Bart heeft al vaak gehoord dat mensen merken dat de aanwezigheid van de Heer bij Emmaus is. “Ze proeven dat, hoewel ze niet altijd weten waar het vandaan komt. Zeker in de kapel ervaren mensen rust en stilte.” Als priester geeft Bart de mensen een duwtje in de rug. Hij hoop dat mensen bij Emmaus “heel veel liefde van de Heer mogen ervaren en ontdekken. En dat zij deze liefde mogen doorgeven aan de mensen die ze ontmoeten op hun levensweg. Emmaus is een plaats waar je veel genade mag ontvangen. Je ziet de mensen groeien in geloof, hoop en liefde. Ik mag iets toereiken wat levens verandert. Ik deel namens God cadeaus uit.”

Andere berichten

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij versturen 4x per jaar een nieuwsbrief naar de vrienden en vrijwilligers van Emmaus.

Volg ons op Social Media!